Публічна оферта

Даний Договір купівлі-продажу (дали - Договір) є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою – пропозицією Продавця укласти публічний договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазин Продавця, який розміщено за адресою :  з будь-якою зацікавленістю особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.

1.ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Терміни і поняття, що складаються в Договорі, вживаються в наступному значенні:

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину Продавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://milerobot.pl , включаючи всі його веб-сторінки.

Продавець – Фізична особа-підприємець Льоро Міа Едуардівна, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2002230000000020154 від 23.02.2022 , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3626610706 , місце реєстрації (проживання):

Україна, ** 0, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, пр.Дружби Народів, будинок ** А, квартира **

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти юридичних років, особа, фізична особа-підприємець, що має намір оформити та/або оформити замовлення на Сайті з платною покупкою.

Товар - опублікований на Сайті перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв'язку через інтернет-магазин Продавця.

Публічний договір – договір відповідно до якого Продавець взяв на себе обов’язково забезпечити продаж Товарів, кожен, хто до нього звернеться на умовах, передбачених цим Договором.

Публічна оферта – призначена невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою інтернет-магазину Продавця на визначених Продавцем умовах.

Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умови, передбачені Публічним договором, шляхом вчинення Покупцем дій, передбачених цим Договором, що спрямовані на прийняття умов Публічної оферти.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту або шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту) Продавця запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вина виробника (продавця), після його вилучення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений, хоча б усе з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотири календарних днів;

в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.

Недолік - будь-яка невідповідність Товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам цього Договору або вимогам, що перед'являються до нього, а також про інформацію, подану виробником (Продавцем).

1.2 Даний Договір є публічним Договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх покупців.

1.3 Даний Договір розміщений на Сайті та є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

1.4 Даний Договір є договором приєднання саме до такого договору, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованого договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови договору.

1.5 Продавець забезпечує в цьому Товар, що пропонується до продажу. Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазині, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від реального вигляду Товару. Опис і характеристики Товару, наведені на сайті, не містять вичерпну інформацію про Товар і можуть Публикувати описи. Покупець може отримати повну інформацію про Товар, що його цікавить, зв'язавшись з продавцем. Інформація про засоби зв'язку з Продавцем розміщена на Сайті.

1.6 Ціна Товару та вартість доставки вказуються на Сайті у відповідних розділах, а також додатково відображаються при оформленні Замовлення та в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.

1.7 Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що якість і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних із зазначенням можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, видаткових накладних та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє в усіх рядках дій Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, підтверджується, що йому повідомляється (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист даних», про цілий збір персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.8 Цей Договір визнано укладеним з моменту оформлення Замовлення Покупцем відповідно до розділу 4 цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцевий Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цієї Угоди.

2.2 Право власності на Товар переходить до Покупця в момент прийняття Товару Покупцем на умовах, встановлених даним Договором.

2.3 Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

2.4 Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, поданим правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1 Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення на Товар в Інтернет–магазині на умовах, зазначених у цьому Договорі.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець самостійно обирає Товар на сайті та додає обрані Товари в «Кошик» натисканням кнопки «Додати в кошик».

4.2 Після натискання кнопки «Перейти до оформлення замовлення» Покупець заповнює форму Замовлення, вказуючи своє ім’я, ім’я, електронну пошту (електронну пошту), телефон, адресу доставки, спосіб оплати, спосіб доставки та інші дані, які потрібні для виконання Продавцем. своїх обов'язків за Договором.

4.3 Натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець погоджується з усіма умовами цього Договору, а також підтверджує, що ним отримано вичерпну інформацію про Товар, його основні характеристики, ціну, вартість доставки, умови доставки.

4.4 Покупець має право оформити Замовлення шляхом написання листа на електронну пошту (електронну пошту), яка розміщена на Сайті.

4.5 Замовлення оформленим після вчинення дій, передбачених пунктами 4.1. та 4.2. Договору та натисканням кнопки «Підтвердити замовлення» або шляхом вчинення дії, передбаченої пунктом 4.4 цього Договору.

5. ОБРОБКА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Строк обробки та підтвердження Замовлення Продавцем становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Продавцю необхідний додатковий час на обробку та підтвердження Замовлення такий рядок узгоджується з Покупцем додатково.

5.2. Продавець підтверджує Замовлення шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту), вказаним Покупцем при оформленні Замовлення, електронного листа (електронного повідомлення) Товару із зазначенням основних характеристик, порядкового номера Замовлення на Товар, присвоєного Продавцем, ціни Товару, його вартості, вартості доставки, про строку доставки, замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою), а також із зазначенням посилання на цей Договір.

5.3. У разі неможливості виконання підтвердженого Замовлення через появу замовленого Товару Продавець закінчився про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту оформлення Замовлення.

6. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

6.1. Реєстрація на Сайті створена в розділі «Мій акаунт».

6.2. Реєстрація на Сайті обов'язково не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

6.3. При реєстрації на Сайті Покупець зобов'язується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані, для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем і доставки йому Товару.

6.4. Покупець зобов'язується не вводити третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації.

6.5. Покупець несе повну відповідальність за збереження та безпеку логіно-німних і паролів, зазначених при реєстрації на Сайті.

6.6. За всі дії, що містяться від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе Покупець.

7. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Ціна Товару вказана на Сайті щодо кожної одиниці Товару окремо та включає подарунки.

7.2. ціни на Товар Всі вказані в доларах або національній валюті України – гривні. Ціни на Товар додатково можуть бути вказані в доларах США або іншій іноземній валюті, проте всі розрахунки на Товар містяться в доларах або гривнях. В залежності від коливання курсу валют, встановленого Національним банком України, фактично списані з рахунку Покупка грошових коштів в іноземній валюті може відрізнятися від ціни Товару в іноземній валюті, що зазначено на Сайті. Усі витрати, пов’язані з комісією та іншими зборами, які будуть тягнути банком за конвертацію іноземної валюти, несе Покупець.

7.3. За умови продажу Товару за кордон, розрахунок може проводитися в доларах США та євро на валютний рахунок Продавця.

7.4. Оплата Товару виробляється в один із наступних способів:

Готовкою в момент отримання Товару.

У безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи.

7.5. Спосіб вартості оплати Товару все Покупцем самостійно і вказується при оформленні Замовлення Товару.

7.6. Оплата Товару з допомогою банківської картки починається відразу після вибору Товару Покупцем.

7.7. В одному випадку Покупець бажає здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару реалізується в момент отримання Товару Покупцем.

8. СТРОК, ВАРТИСТЬ І УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Доставка Товару здійснюється на території України або за її межами Продавцем самостійно чи за допомогою третіх осіб (служби доставки, транспортної компанії, тощо на вибір Продавця).

8.2. У випадку, якщо обраний покупцем Товар наявний на складі Продавця, доставка виробляється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оформлення Замовлення відповідно до розділу 4 цього Договору.

8.3. Незалежно від вибраного способу доставки Товару, зобов'язання Продавця щодо доставки Товару виконано в повному обсязі з моменту передачі Товару транспортній компанії чи кур'єру, який є доставкою.

8.4. У випадку, якщо доставка Товару виробляється силами Продавця, Товар доставляється до під’їзду будинку або до входу будинку Покупця.

8.5. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами транспортної компанії, доставка Товару здійснюється за умовами доставки транспортної компанії.

8.6. Товар передається Покупці при пред'явленні документа, що посвідчує особу, яка отримує Товар.

8.7. Витрати на доставку Товару оплачуються Покупцем.

8.8. Вартість доставки встановлюється відповідно до тарифів служби доставки або транспортної компанії, яка коштує доставку.

8.9. З вартістю доставки в межах України (тарифами) Покупець може ознайомитись на сайті служби доставки або транспортної компанії, яка буде виконувати доставку.

8.10. Вартість доставки по межі України збільшується при оформленні Замовлення в автоматичному режимі з урахуванням способу доставки та місця доставки, а також додатково зазначається в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.

8.11. У разі оформлення Замовлення з доставкою за межі України, Покупець самостійно оплачує плату податків, мита та інших зборів, пов’язаних з такою доставкою.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

9.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, яка вказана на Сайті.

9.2. Прийняття Товару створити Покупцем в момент доставки або отримати Товару Покупцем за адресою Продавця. У випадку, якщо оплата Товару виробляється готівкою, передача Товару Покупку виробляється після повної оплати його вартості.

9.3. Під час прийняття Товару Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню клітинність упаковки, після чого її відкрити та пересвідчитись у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.

9.4. У разі зауваження до якості та комплектності Товару Покупець зобов'язаний прийняти Товар.

9.5. Продавець разом з Товаром зобов'язаний видати Покупцю розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі, з позначенням про дату продажу та інструкцію по догляду за Товаром.

9.6. У випадку виявлення Покупцем під час прийняття Товару недоліків або істотних недоліків Товар Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати цей Договір, або відмовитися від прийняття Товару та вимагати замінити Товар на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право повернути або обміняти отриманий Товар належної якості за аналогічним протягом 14 (чотирьох) календарних днів з дня отримання Товару, не враховуючи день покупки за дотримання всіх наступних умов у сукупності:

10.1.1. Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

10.1.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню (наприклад, національно-білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та інші).

10.2. Покупець не має права повернути або обміняти натільну білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-які витрати.

10.3. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає в продажу, Покупець право або придбати будь-який інший Товар з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір та одержати назад гроші в розмірі має зворотний Товар, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

10.4. У разі виявлення встановленого гарантійного рядка істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, що підтверджується висновком експертизи, Покупець має право на власний вибір або розірвати Договір з поверненням сплаченої за Товар грошової суми, або вимагати заміни Товару. на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця.

10.5. Покупець або Продавець має право розірвати цей Договір у будь-який момент до прийняття Товару Покупцем.

10.6. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотири) календарних днів з дня виробництва Товару, не враховуючи день покупки за одночасного дотримання всіх умов передбачених пунктів 10.1.1. та 10.1.2. цьому договору.

10.7. Якщо Товар був надісланий Покупкою поштою, то у разі розірвання Договору такий Товар також має бути повернений поштою.

10.8. Продавець зобов'язується компенсувати витрати Покупця у зв'язку з поверненням Товару.

10.9. У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем безготівковим способом, сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (пів) днів з моменту повернення Товару.

10.10. У випадку, якщо Покупець відмовився від прийняття Товару, який ним уже був оплачений безготівковим способом та вирішив розірвати Договір, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (пів) днів з моменту розірвання Договору.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1 Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до такого виду Товару.

11.2 Продавець не відповідає за недоліки Товару, вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування (інструкції з догляду за Товаром) або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

11.3 Продавець встановлює гарантійний строк на Товар строком у 90 днів. Перебіг гарантійного строку починається з наступного дня після прийняття Товару Покупцем.

11.4 У разі встановлення встановленого гарантійного рядка недоліків Товару Покупець має право вимагати:

11.4.1 Пропорційного зменшення ціни.

11.4.2 Безоплатного усунення недоліків Товару в розумний рядок.

11.4.3 Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

11.5 При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк витрачається на час перебування Товару в ремонті.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ

12.1. У разі виникнення претензій щодо придбаного Товару Покупець має право звернутись до Покупця шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту (електронну пошту), яка розміщена на Сайті.

12.2. Термін розгляду претензій становить до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

12.3. До претензії щодо істотних недоліків Товару, які виникли з вини виробника (Продавця) Товару, або фальсифікації Товару Покупець зобов'язаний додати висновок експертизи.

12.4. Після отримання Товару Покупцем, претензії щодо зовнішнього вигляду Товару, його комплектності не приймаються.

ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

13.1. Термін дії цієї Публічної пропозиції встановлено з 23.02.2022 р. по 23.02.2027 р.

13.2. Відкликання цієї Публічної пропозиції може бути здійснено Продавцем у будь-який час, що не є підставою для розірвання вже укладених Договорів.

13.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з одночасним розміщенням його на Сайті. Зміни, внесені до цього Договору, не застосовуються до Договорів укладених до розміщення таких змін на Сайті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. Сторони відмовляються від невиконання або неналежного виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

14.2. У випадку встановлення фактично непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, які могли мати надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не передбачити й запобігти розумними заходами.

14.3. Сторона, яка посилається на дію непереборної сили, повинна завчасно повідомити іншій Стороні про настання таких обставин.

З додаткових питань, будь ласка, звертайтеся за ел.поштою milerobot.future@gmail.com або за телефоном +38(073) 777-05-17